ՀՀ ԳԱԱ եւ ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 13.

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Մարտիրոսյան, Մ. Վ. and Ավագյան, Թ. Ռ. (2006) Ազնիվ մետաղների բարձր պարունակությամբ սուլֆիդային խտանյութերից զուտ հիդրոմետալուրգիական եղանակով ցինկի կորզման թերմոդինամիկան. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (3). pp. 511-515. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Ֆրանգուլյան, Ա. Ա. (2015) Երկաթի կորուստները խալկոպիրիտային հանքաքարերի ֆլոտացման և խտանյութերի շտեյնային հալման գործընթացներում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (3). pp. 318-325. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Շահնազարյան, Վ. Ա. (2007) Խալկոպիրիտային խտանյութի հիդրոքլորային տարրալուծման տեխնոլոգիական պարամետրերի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (3). pp. 459-463. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Ղուկասյան, Ժ. Հ. (1997) Մաքուր մոլիբդենափոշու ստացումը վերականգնման եղանակով. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 50 (1). pp. 64-67. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Ավետիսյան, Լ. Ս. (2012) Միջֆազային փոխազդեցությունները և փոխակերպումները սուլֆիդապղնձային խտանյութի սուլֆատացման գործընթացում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 65 (3). pp. 254-259. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Մինասյան, Ա. Գ. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2008) Մոլիբդենիտային խտանյութի ուղղակի էլեկտրաքիմիական տարրալուծման կինետիկան, մոլիբդենի և ռենիումի երկսուլֆիդների էլեկտրա-հիդրոօքսիդացման մեխանիզմը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (4). pp. 523-531. ISSN 0002-306X

Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Ղուկասյան, Ժ. Հ. and Սարգսյան, Լ. Ե. (2000) Նատրիումի սուլֆիդի ստացումը մոլիբդենային խտանյութերի բովման գործընթացում գոյացող ծծմբային գազերից. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 53 (2). pp. 170-174. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Մանուկյան, Ն. Ռ. (2010) Պիրիտային պարփակ ոսկու և արծաթի արդյունավետ կորզման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 63 (3). pp. 242-247. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Ֆրանգուլյան, Ա. Ա. (2016) Պիրիտի դերը սուլֆիդային միներալների սուլֆատային փոխակերպման վրա ցինկային և պիրիտ-ցինկային խտանյութերի բովման գործընթացում. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 69 (2). pp. 97-105. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Վարդանյան, Դ. Գ. (2014) Պղնձի կորզումը պղինձ-ցինկ-կապարային սուլֆատացված բովվածքի տարրալուծման լուծույթից. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 67 (2). pp. 138-143. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Նավասարդյան, Վ. Ս. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Շահնազարյան, Վ. Ա. (2010) Պղնձի և երկաթի համատեղ կորզումը Mo/Fe/Cu/S խտանյութից հիդրոքլորային տարրալուծման եղանակով. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 63 (4). pp. 366-371. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Աղայան, Ա. Ա. (2005) Սուլֆիդային խտանյութերից կապարի հիդրոմետալուրգիական կորզման տեխնոլոգիայի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 58 (3). pp. 463-467. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Աղայան, Ա. Ա. (2008) Տեղական առաջնային կապարի էլեկտրազտման տեխնոլոգիական պարամետրերի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (3). pp. 407-411. ISSN 0002-306X

This list was generated on Sat Mar 6 06:11:05 2021 AMT.