ՀՀ ԳԱԱ եւ ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 5.

Պետրոսյան, Հ. Ս. and Համբարձումյան, Է. Գ. and Գալստյան, Լ. Զ. (2018) Երկաթ-քրոմ հիմքով ամրանավորված փոշեհամաձուլվածքի շփական հատկությունների հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (1). pp. 29-38. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Հ. Ս. and Ղուկասյան, Վ. Ս. (2012) Երկաթի հիմքով բարձր ջերմահաղորդականությամբ հակաշփական փոշեկոմպոզիցիոն նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 65 (2). pp. 143-152. ISSN 0002-306X

Պետրոսյան, Հ. Ս. and Աֆրիկյան, Տ․ Հ․ (2020) Երկայնական ուղղությամբ ամրանավորված և ալմաստայինհատիկներով լեգիրված կոմպոզիտային նյութերի տաքարտամղման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 73 (3). pp. 253-261. ISSN 0002-306X

Պետրոսյան, Հ. Ս. and Գալստյան, Լ. Զ. (2017) Տաք արտամղման եղանակով երկաթ-քրոմային փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 30-38. ISSN 0002-306X

Պետրոսյան, Հ. Ս. and Թումանյան, Գ. Ա. and Համբարձումյան, Է. Գ. (2006) Ֆերոմոլիբդենի հիմքով ստացված փոշեկոմպոզիցիոն նյութերի հակաշփական հատկությունները կառուցվածքային վերլուծությունը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (1). pp. 53-60. ISSN 0002-306X

This list was generated on Sun Mar 7 02:32:11 2021 AMT.