ՀՀ ԳԱԱ եւ ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 14.

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Կասյան, Վ. Լ. and Ղազարյան, Ա. Ն. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2007) FE2O3-NIO-COO-MOO3 օքսիդային համակարգից բարդ օքսիդների սինթեզման ջերմածանրաչափական և մետաղագիտական հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (2). pp. 241-251. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Ղազարյան, Ա. Ն. and Եզակյան, Հ. Հ. and Ֆրանգուլյան, Ա. Ա. (2007) Fe2O3 - NiO - CoO - MoO3 օքսիդային համակարգից բարդ օքսիդների սինթեզման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (1). pp. 16-23. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Զաքարյան, Ա. Հ. and Եզակյան, Հ. Հ. and Սաֆարյան, Վ. Հ. (2007) Fe2O3-NiO-CoO-MoO3 օքսիդային համակարգից սինթեզված բարդ օքսիդների վերականգնման գործընթացի հետազոտումը և մարտենսիտային ծերացող պողպատափոշու ստացումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (3). pp. 433-440. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Վարդանյան, Վ. Գ. (2015) Ալյումինային հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների կառուցվածքագոյացման սկզբունքները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (2). pp. 138-148. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Վարդանյան, Վ. Գ. (2015) Ալյումինային հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների շփատեխնիկական հատկությունների ապահովման սկզբունքները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (3). pp. 299-308. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան , Ա. Ա. and Վարդանյան, Վ. Գ. (2015) Ալյումինային հակաշփական փոշեհամաձուլվածքներում շփման և մաշման ժամանակ երկրորդային կառուցվածքի առաջացման մեխանիզմը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (4). pp. 397-404. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Սաֆարյան, Տ. Ն. and Անդրիասյան, Ա. Վ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2011) Ալյումինային հրամուր փոշեհամաձուլվածքի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը տաք արտամղմամբ և կառուցվածքի ու հատկությունների հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 64 (1). pp. 15-21. ISSN 0002-306X

Հայրապետյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2019) Ածխածնային խտանյութում պարունակվող ազնիվ մետաղների աղային քլորացման եղանակով կորզման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (2). pp. 183-190. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2006) Բարձր լիամխվելիությամբ ոչ ջերմակայուն գործիքային պողպատների ջերմացիկլիկ մխման գործընթացի հետազոտումը նաիրիտային լատեքսի ջրային լուծույթում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (3). pp. 484-489. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Ստեփանյան, Հ. Մ. (2006) ՂԹԹ մակնիշի պողպատի մխման գործընթացի հետազոտումը նաիրիտային լատեքսի ջրային լուծույթում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (2). pp. 285-292. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Հովսեփյան, Ա. Հ. and Գրիգորյան, Ա. Ս. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2011) Մոլիբդենիտային խտանյութերից սիլիկաջերմային մեթոդով մոլիբդենի երկսիլիցիդի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 64 (2). pp. 136-145. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Վասիլյան, Գ. Ա. (2009) Պղնձի հիմքով ամրանավորված ծակոտկեն փոշեհամաձուլվածքների դեֆորմացման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (2). pp. 115-122. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Վասիլյան, Գ. Ա. (2009) Պղնձի հիմքով ամրանավորված հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների հատկությունների հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (3). pp. 262-272. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Շուխյան, Է. Ս. (2019) Ջերմային ընդարձակման գործակցի ազդեցությունը երկմետաղական փոշեկոմպոզիտային նյութերի հատկությունների վրա. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (1). pp. 15-25. ISSN 0002-306X

This list was generated on Thu Feb 25 08:48:57 2021 AMT.