ՀՀ ԳԱԱ եւ ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 14.

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Ղազարյան, Ա. Ն. and Եզակյան, Հ. Հ. and Ֆրանգուլյան, Ա. Ա. (2007) Fe2O3 - NiO - CoO - MoO3 ՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ԲԱՐԴ ՕՔՍԻԴՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈւՄԸ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (1). pp. 16-23. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Զաքարյան, Ա. Հ. and Եզակյան, Հ. Հ. and Սաֆարյան, Վ. Հ. (2007) Fe2O3-NiO-CoO-MoO3 ՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ՍԻՆԹԵԶՎԱԾ ԲԱՐԴ ՕՔՍԻԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈւՄԸ ԵՎ ՄԱՐՏԵՆՍԻՏԱՅԻՆ ԾԵՐԱՑՈՂ ՊՈՂՊԱՏԱՓՈՇՈւ ՍՏԱՑՈւՄԸ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (3). pp. 433-440. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Կասյան, Վ. Լ. and Ղազարյան, Ա. Ն. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2007) Fe2O3-NiO-CoO-MoO3 ՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ԲԱՐԴ ՕՔՍԻԴՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶՄԱՆ ՋԵՐՄԱԾԱՆՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵՏԱՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈւՄԸ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (2). pp. 241-251. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Ստեփանյան, Հ. Մ. (2006) ХВГ ՄԱԿՆԻՇԻ ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԽՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈւՄԸ ՆԱԻՐԻՏԱՅԻՆ ԼԱՏԵՔՍԻ ՋՐԱՅԻՆ ԼՈւԾՈՒՅԹՈՒՄ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (2). pp. 285-292. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Սաֆարյան, Տ. Ն. and Անդրիասյան, Ա. Վ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2011) ԱԼՅՈՒՄԻՆԱՅԻՆ ՀՐԱՄՈՒՐ ՓՈՇԵՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ՏԱՔ ԱՐՏԱՄՂՄԱՄԲ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՈՒ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 64 (1). pp. 15-21. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Վարդանյան, Վ. Գ. (2015) Ալյումինային հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների կառուցվածքագոյացման սկզբունքները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (2). pp. 138-148. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Վարդանյան, Վ. Գ. (2015) Ալյումինային հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների շփատեխնիկական հատկությունների ապահովման սկզբունքները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (3). pp. 299-308. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան , Ա. Ա. and Վարդանյան, Վ. Գ. (2015) Ալյումինային հակաշփական փոշեհամաձուլվածքներում շփման և մաշման ժամանակ երկրորդային կառուցվածքի առաջացման մեխանիզմը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (4). pp. 397-404. ISSN 0002-306X

Հայրապետյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2019) Ածխածնային խտանյութում պարունակվող ազնիվ մետաղների աղային քլորացման եղանակով կորզման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (2). pp. 183-190. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2006) ԲԱՐՁՐ ԼԻԱՄԽՎԵԼԻՈւԹՅԱՄԲ ՈՉ ՋԵՐՄԱԿԱՅՈւՆ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՊՈՂՊԱՏՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՑԻԿԼԻԿ ՄԽՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈւՄԸ ՆԱԻՐԻՏԱՅԻՆ ԼԱՏԵՔՍԻ ՋՐԱՅԻՆ ԼՈւԾՈՒՅԹՈՒՄ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (3). pp. 484-489. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Հովսեփյան, Ա. Հ. and Գրիգորյան, Ա. Ս. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2011) ՄՈԼԻԲԴԵՆԻՏԱՅԻՆ ԽՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻՑ ՍԻԼԻԿԱՋԵՐՄԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄՈԼԻԲԴԵՆԻ ԵՐԿՍԻԼԻՑԻԴԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 64 (2). pp. 136-145. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Վասիլյան, Գ. Ա. (2009) ՊՂՆՁԻ ՀԻՄՔՈՎ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԾԱԿՈՏԿԵՆ ՓՈՇԵՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԵՖՈՐՄԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (2). pp. 115-122. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Վասիլյան, Գ. Ա. (2009) ՊՂՆՁԻ ՀԻՄՔՈՎ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱԿԱՇՓԱԿԱՆ ՓՈՇԵՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (3). pp. 262-272. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Շուխյան, Է. Ս. (2019) Ջերմային ընդարձակման գործակցի ազդեցությունը երկմետաղական փոշեկոմպոզիտային նյութերի հատկությունների վրա. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (1). pp. 15-25. ISSN 0002-306X

This list was generated on Tue Jan 21 08:59:01 2020 AMT.