ՀՀ ԳԱԱ եւ ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 12.

Հայրապետյան, Ս. Գ. and Մարտիրոսյան, Վ. Հ. (2017) Ազնիվ մետաղներ պարունակող ածխածնային հանքանյութերի ջերմային մշակման գործընթացի թերմոդինամիկական վերլուծություն. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 39-48. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Սասունցյան, Մ. Է. (2002) Գլոցման կիզաթեփուկից պղնձափոշու ստացման գործընթացի թերմոդինամիկական և կինետիկական վերլուծությունը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 55 (2). pp. 180-186. ISSN 0002-306X

Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Աղամյան, Տ. Ս. and Սասունցյան, Մ. Է. and Պողոսյան, Մ. Վ. (2006) Հայաստանի պիրիտ-խալկոպիրիտային խտանյութերի փոխարկումները մեխանիկական և ջերմային մշակման հետևանքով. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (3). pp. 516-522. ISSN 0002-306X

Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Աղամյան, Տ. Ս. and Սասունցյան, Մ. Է. (2006) Մեխանաքիմիական ակտիվացման ազդեցությունը երկաթի և պղնձի սուլֆիդների ռեակցիոն ակտիվության վրա. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (2). pp. 318-323. ISSN 0002-306X

Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Աղամյան, Տ. Ս. and Սասունցյան, Մ. Է. (2007) Պղնձային խտանյութի լուծելիությունը ջրում` թրթռաղացում մեխանաքիմիական մանրացումից հետո. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (1). pp. 68-72. ISSN 0002-306X

Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Ղուկասյան, Ժ. Հ. and Զաքարյան, Ք. Լ. and Հակոբյան, Ն. Ն. and Սասունցյան, Մ. Լ. (2008) Ռուտիլից ալյումինաթերմային վերականգնման եղանակով ստացված տիտանի ալյումինիդների կառուցվածքագոյացման գործընթացների ուսումնասիրությունը` կախված վերականգնիչի քանակից. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (1). pp. 9-17. ISSN 0002-306X

Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Հակոբյան, Ն. Ն. and Այվազյան, Ա. Ա. and Սասունցյան, Մ. Է. (2008) Տապասարի քրոմիտային հանքանյութերի ռեակցիոն կարողությունների ուսումնասիրությունները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (3). pp. 383-392. ISSN 0002-306X

Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Այվազյան, Ա. Ա. and Հակոբյան, Ն. Ն. and Սասունցյան, Մ. Է. (2008) Քլորիդների առկայությամբ քրոմիտների թրծման գործընթացի օրինաչափությունները. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (4). pp. 511-517. ISSN 0002-306X

Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Այվազյան, Ա. Ա. (2012) Քրոմիտային խտանյութի ալյումինաթերմային վերականգնման և մետաղական քրոմի ստացման գործընթացների ուսումնասիրումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 65 (1). pp. 38-47. ISSN 0002-306X

Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Այվազյան, Ա. Ա. (2009) Քրոմիտային խտանյութի ձևափոխման հարցերը մեխանաքիմիական և ջերմային ակտիվացման գործընթացում. ՀԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (3). pp. 302-311. ISSN 0002-306X

Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Շմավոնյան, Ա. Յու. and Սասունցյան, Մ. Է. and Զաքարյան, Ք. Լ. (2006) Քրոմիտների ալյումինաթերմային վերականգնման արագության վրա ազդող գործոնները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (1). pp. 61-68. ISSN 0002-306X

Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Թորոսյան, Գ. Հ. and Ղուկասյան, Ժ. Հ. and Չիտանյան, Ա. Հ. and Սասունցյան, Մ. Է. (2008) Ֆերոսիլիցիումի ստացումը մետալուրգիական գործարանների թափոնախարամներից. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (2). pp. 219-227. ISSN 0002-306X

This list was generated on Sun Mar 7 06:34:36 2021 AMT.