ՀՀ ԳԱԱ եւ ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 20.

Մարուխյան, Ո. Զ. and Էլբակյան, Ս. Հ. (2019) Ածխի ներցիկլային գազիֆիկացմամբ շոգեգազատուրբինային տեղակայանքի կառուցվածքային սխեմայի հաշվարկի և արդյունավետության գնահատման ալգորիթմների մշակումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (3). pp. 356-366. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Առաքելյան, Ա. Ս. (2012) Բեռնվածքի անկման անցման եղանակները էլեկտրական բեռնվածքի գրաֆիկի կարգավորման ռեժիմում աշխատող տարատիպ էներգետիկական կազմով կոնդենսացիոն էլեկտրակայանի համար. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 65 (3). pp. 260-268. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Ռաֆյան, Ռ. Ա. (2013) Բնակլիմայական պայմանների ազդեցությունը Երևանի ՋԷԿ-ի համակցված էներգաբլոկի աշխատանքի վրա. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 66 (2). pp. 120-126. ISSN 0002-306X

Ռաֆյան, Ռ. Ա. and Մարուխյան, Ո. Զ. and Խաչատրյան, Ռ. Գ. (2015) ԳՏՏ կոմպրեսոր ներծծվող օդի ջրային մշուշապատմամբ հովացման համակարգի կիրառման տեխնիկատնտեսական հաշվարկ (ԵրՋԷԿ-ի օրինակով). ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (2). pp. 163-168. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Ռաֆյան, Ռ. Ա. (2011) Գազատուրբինային տեղակայանքի կոմպրեսոր ներծծվող օդի ջերմաստիճանի բարձրացման ազդեցությունը շոգեգազային տեղակայանքի աշխատանքի վրա. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 64 (3). pp. 243-249. ISSN 0002-306X

Ռաֆյան, Ռ. Ա. and Մարուխյան, Ո. Զ. (2017) Գազատուրբինային տեղակայանքների ջերմային հաշվարկներում ջրային գոլորշու թերմոդինամիկական պարամետրերի որոշումը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (3). pp. 316-322. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Գևորգյան, Ս. Ա. (2006) Էկոլոգիական վնասի հարաբերական ցուցանիշների հաշվարկի մեթոդիկայի մշակումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (3). pp. 530-538. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Էլբակյան, Ս. Հ. (2020) Թաց կրային մեթոդով ծծմբի օքսիդներից ծխագազերի մաքրման գործընթացի արդյունավետության գնահատումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 73 (1). pp. 12-19. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Թաթիկյան, Տ. Ս. (2004) ՀՀ էներգահամակարգի էլեկտրակայանների միջև էլեկտրական բեռի բաշխման լավարկումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 57 (1). pp. 69-76. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. (2008) Հաստատուն քայլքը շարունակվում է. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (3). pp. 351-358. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Ղազարյան, Մ. Գ. (2006) Միջինացուցիչ տեղակայանքի ծավալի հաշվարկային ալգորիթմի մշակումը և վերլուծությունը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (2). pp. 330-336. ISSN 0002-306X

Գևորգյան, Ս. Ա. and Գևորգյան, Ա. Ա. and Մարուխյան, Ո. Զ. and Ավագյան, Հ. Ս. and Սարգսյան, Վ. Հ. (2018) Միջուկային էներգաբլոկների ընտրության մեթոդի մշակումը (Տվյալ երկրի պահանջների հաշվառմամբ). ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (1). pp. 39-50. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Եղոյան, Է. Ա. (2005) Չոր տիպի աշտարակահովացուցիչներով կահավորված ատոմային էներգաբլոկների աշխատանքի ուսումնասիրությունը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 58 (1). pp. 67-70. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Շամամյան, Ե. Ռ. (2012) ՋԷԿ-երի կոնդենսացիոն տեղակայանքներում հովացնող ջրի լավարկային ծախսի որոշման անալիտիկ մեթոդի մշակում՝ կախված կոնդենսատորներում նստվածքային շերտի հաստությունից. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 65 (1). pp. 48-56. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Շամամյան, Ե. Ռ. (2009) ՋԷԿ-երի մակերևութային կոնդենսատորների աղտոտման հետևանքով ջերմային ռեժիմի փոփոխության հաշվարկի մեթոդ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (2). pp. 163-170. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Շամամյան, Ե. Ռ. (2009) ՋԷԿ-երի մակերևութային կոնդենսատորների պարբերական մաքրումների արդյունավետ ժամանակացույցի որոշման մեթոդի մշակում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (3). pp. 318-329. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Շամամյան, Ե. Ռ. (2010) ՋԷԿ-երում լավարկային վակուումի որոշման մեթոդի մշակում՝ հաշվի առնելով կոնդենսատորի ներքին մակերևույթներին նստվածքագոյացման դինամիկան. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 63 (4). pp. 379-385. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Էլբակյան, Ս. Հ. (2017) Ջերմային էլեկտրակայանների տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշների վրա ածխածնի երկօքսիդի կապակցման գործընթացի ազդեցության գնահատումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 170-177. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Գևորգյան, Ա. Ռ. and Ղազարյան, Մ. Գ. (2004) Փոփոխական ռեժիմներում աշխատող գազամազութային էներգաբլոկների վնասակար արտանետումների գնահատման անհրաժեշտության մասին. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 57 (3). pp. 429-433. ISSN 0002-306X

Մարուխյան, Ո. Զ. and Շամամյան, Ռ. Ե. (2005) Օդային ռեգեներատորով գազատուրբինային տեղակայանքի փոփոխական ջերմային ռեժիմի հաշվարկը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 58 (3). pp. 490-493. ISSN 0002-306X

This list was generated on Wed Mar 3 05:01:28 2021 AMT.