ՀՀ ԳԱԱ եւ ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 17.

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Կասյան, Վ. Լ. and Ղազարյան, Ա. Ն. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2007) FE2O3-NIO-COO-MOO3 օքսիդային համակարգից բարդ օքսիդների սինթեզման ջերմածանրաչափական և մետաղագիտական հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (2). pp. 241-251. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Մարտիրոսյան, Մ. Վ. and Ավագյան, Թ. Ռ. (2006) Ազնիվ մետաղների բարձր պարունակությամբ սուլֆիդային խտանյութերից զուտ հիդրոմետալուրգիական եղանակով ցինկի կորզման թերմոդինամիկան. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (3). pp. 511-515. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Զաքարյան, Ֆ. Հ. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2004) Ալյումինաթերմիկ եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման կինետիկան և մեխանիզմը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 57 (2). pp. 250-255. ISSN 0002-306X

Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2009) Ամոնիումի պերռենատի կորզումը մոլիբդենային խտանյութերի տարրալուծման լուծույթներից և ջերմային դիսոցումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (3). pp. 312-317. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Ֆրանգուլյան, Ա. Ա. (2015) Երկաթի կորուստները խալկոպիրիտային հանքաքարերի ֆլոտացման և խտանյութերի շտեյնային հալման գործընթացներում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (3). pp. 318-325. ISSN 0002-306X

Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2009) Խալկոպիրիտի վարքի հետազոտումը պղնձային խտանյութի հիդրոքլորիդային տարրալուծման գործընթացում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (2). pp. 150-154. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Ղուկասյան, Ժ. Հ. (1997) Մաքուր մոլիբդենափոշու ստացումը վերականգնման եղանակով. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 50 (1). pp. 64-67. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Ավետիսյան, Լ. Ս. (2012) Միջֆազային փոխազդեցությունները և փոխակերպումները սուլֆիդապղնձային խտանյութի սուլֆատացման գործընթացում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 65 (3). pp. 254-259. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Մինասյան, Ա. Գ. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2008) Մոլիբդենիտային խտանյութի ուղղակի էլեկտրաքիմիական տարրալուծման կինետիկան, մոլիբդենի և ռենիումի երկսուլֆիդների էլեկտրա-հիդրոօքսիդացման մեխանիզմը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (4). pp. 523-531. ISSN 0002-306X

Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Ղուկասյան, Ժ. Հ. and Սարգսյան, Լ. Ե. (2000) Նատրիումի սուլֆիդի ստացումը մոլիբդենային խտանյութերի բովման գործընթացում գոյացող ծծմբային գազերից. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 53 (2). pp. 170-174. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Ֆրանգուլյան, Ա. Ա. (2016) Պիրիտի դերը սուլֆիդային միներալների սուլֆատային փոխակերպման վրա ցինկային և պիրիտ-ցինկային խտանյութերի բովման գործընթացում. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 69 (2). pp. 97-105. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Մարտիրոսյան, Մ. Վ. and Անտաշյան, Գ. Գ. (2007) Պղնձակոլչեդանային խտանյութից արժեքավոր մետաղների կորզման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի գնահատումը և փորձարկումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (1). pp. 73-79. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Վարդանյան, Դ. Գ. (2014) Պղնձի կորզումը պղինձ-ցինկ-կապարային սուլֆատացված բովվածքի տարրալուծման լուծույթից. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 67 (2). pp. 138-143. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Նավասարդյան, Վ. Ս. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Շահնազարյան, Վ. Ա. (2010) Պղնձի և երկաթի համատեղ կորզումը Mo/Fe/Cu/S խտանյութից հիդրոքլորային տարրալուծման եղանակով. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 63 (4). pp. 366-371. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Աղայան, Ա. Ա. (2005) Սուլֆիդային խտանյութերից կապարի հիդրոմետալուրգիական կորզման տեխնոլոգիայի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 58 (3). pp. 463-467. ISSN 0002-306X

Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Վարդանյան, Դ. Գ. (2013) Ցինկի և կապարի բարձր պարունակությամբ պղնձային խտանյութի բովումը տարրալուծման համար. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 66 (3). pp. 206-214. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Զաքարյան, Ֆ. Հ. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2004) Ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները և Քաջարանի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի մոլիբդենիտային խտանյութերից ու թափոններից նրա ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 57 (1). pp. 31-39. ISSN 0002-306X

This list was generated on Sat Feb 27 04:49:59 2021 AMT.