ՀՀ ԳԱԱ եւ ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 5.

Աղբալյան, Ս. Գ. and Սաֆարյան, Տ. Ն. and Անդրիասյան, Ա. Վ. (2012) Ալյումինային հրամուր փոշեհամաձուլվածքի սողքի և երկարաժամկետ ամրության հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 65 (1). pp. 14-23. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Սաֆարյան, Տ. Ն. and Անդրիասյան, Ա. Վ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2011) Ալյումինային հրամուր փոշեհամաձուլվածքի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը տաք արտամղմամբ և կառուցվածքի ու հատկությունների հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 64 (1). pp. 15-21. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Սաֆարյան, Տ. Ն. and Անդրիասյան, Ա. Վ. and Վարդանյան, Վ. Գ. (2014) Ալյումինային հրամուր փոշեհամաձուլվածքների կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը և մետաղագրական վերլուծությունը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 67 (2). pp. 128-137. ISSN 0002-306X

Մամյան, Ս. Գ. and Անդրիասյան, Ա. Վ. (2004) Դեֆորմացման աստիճանի և ջերմաստիճանի ու ածխածնի պարունակության ազդեցությունը եռակալված նախապատրաստվածքների ԲՋՄՄ արդյունավետության վրա. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 57 (2). pp. 227-232. ISSN 0002-306X

Մամյան, Ս. Գ. and Անդրիասյան, Ա. Վ. (2005) Մետաղափոշու դիսպերսության և մաքրության ազդեցությունը ՋՄՄ կիրառմամբ կոնստրուկցիոն ամրության բարձրացման արդյունավետության վրա. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 58 (1). pp. 47-53. ISSN 0002-306X

This list was generated on Tue Mar 9 11:16:36 2021 AMT.