ՀՀ ԳԱԱ եւ ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 43.

Աղբալյան, Ս. Գ. and Վասիլյան, Գ. Ա. and Սարգսյան, Ա. Ռ. (2017) Cu+1,0%Cr+0,8%Zr+10%Cuթ բաղադրությամբ փոշեկոմպոզիտային նյութի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների ուսումնասիրումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 151-160. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Կասյան, Վ. Լ. and Ղազարյան, Ա. Ն. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2007) FE2O3-NIO-COO-MOO3 օքսիդային համակարգից բարդ օքսիդների սինթեզման ջերմածանրաչափական և մետաղագիտական հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (2). pp. 241-251. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Ղազարյան, Ա. Ն. and Եզակյան, Հ. Հ. and Ֆրանգուլյան, Ա. Ա. (2007) Fe2O3 - NiO - CoO - MoO3 օքսիդային համակարգից բարդ օքսիդների սինթեզման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (1). pp. 16-23. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Զաքարյան, Ա. Հ. and Եզակյան, Հ. Հ. and Սաֆարյան, Վ. Հ. (2007) Fe2O3-NiO-CoO-MoO3 օքսիդային համակարգից սինթեզված բարդ օքսիդների վերականգնման գործընթացի հետազոտումը և մարտենսիտային ծերացող պողպատափոշու ստացումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (3). pp. 433-440. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պապոյան, Ռ. Ս. (2020) ХГС մակնիշի պողպատյա գնդերի մխման գործընթացի հետազոտումը նաիրիտային լատեքսի ջրային լուծույթում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 73 (2). pp. 125-133. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Զաքարյան, Ֆ. Հ. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2004) Ալյումինաթերմիկ եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման կինետիկան և մեխանիզմը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 57 (2). pp. 250-255. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Վարդանյան, Վ. Գ. (2016) Ալյումինային հակաշփական փոշեհամաձուլվածքի պինդ քսանյութի օպտիմալ բաղադրության ընտրումը և հակաշփական հատկությունների ուսումնասիրումը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 69 (1). pp. 3-13. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Վարդանյան, Վ. Գ. (2015) Ալյումինային հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների կառուցվածքագոյացման սկզբունքները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (2). pp. 138-148. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Վարդանյան, Վ. Գ. (2015) Ալյումինային հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների շփատեխնիկական հատկությունների ապահովման սկզբունքները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (3). pp. 299-308. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Վարդանյան, Վ. Գ. and Սաֆարյան, Տ. Ն. and Վարդանյան, Դ. Գ. (2017) Ալյումինային հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 18-29. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան , Ա. Ա. and Վարդանյան, Վ. Գ. (2015) Ալյումինային հակաշփական փոշեհամաձուլվածքներում շփման և մաշման ժամանակ երկրորդային կառուցվածքի առաջացման մեխանիզմը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (4). pp. 397-404. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Սաֆարյան, Տ. Ն. and Անդրիասյան, Ա. Վ. (2012) Ալյումինային հրամուր փոշեհամաձուլվածքի սողքի և երկարաժամկետ ամրության հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 65 (1). pp. 14-23. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Սաֆարյան, Տ. Ն. and Անդրիասյան, Ա. Վ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2011) Ալյումինային հրամուր փոշեհամաձուլվածքի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը տաք արտամղմամբ և կառուցվածքի ու հատկությունների հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 64 (1). pp. 15-21. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Սաֆարյան, Տ. Ն. and Անդրիասյան, Ա. Վ. and Վարդանյան, Վ. Գ. (2014) Ալյումինային հրամուր փոշեհամաձուլվածքների կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը և մետաղագրական վերլուծությունը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 67 (2). pp. 128-137. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Վասիլյան, Գ. Ա. and Սարգսյան, Ա. Ռ. (2012) Ամրանավորված կոմպոզիցիոն նյութերի ստացման տեսական և տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 65 (4). pp. 335-345. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Մելիքսեթյան, Ն. Գ. and Մելիքսեթյան, Գ. Ն. (2018) Բազմաբաղադրիչ նյութերի կիրառմամբ ասբեստազերծ արգելակային ջերմակայուն կոմպոզիտային շփանյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (3). pp. 268-280. ISSN 0002-306X

Մելիքսեթյան, Ն. Գ. and Աղբալյան, Ս. Գ. and Մելիքսեթյան, Գ. Ն. and Ասչյան, Գ․ Հ․ (2020) Բարելավված բաղադրակազմով «ԲԱՍՏԵՆԻՏ» տիպի շփանյութթմբուկավոր արգելակների համար. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 73 (3). pp. 243-252. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Սարգսյան, Ա. Ռ. (2017) Բարձր էլեկտրահաղորդականությամբ և ջերմակայունությամբ պղնձի հիմքով փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (4). pp. 411-419. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2006) Բարձր լիամխվելիությամբ ոչ ջերմակայուն գործիքային պողպատների ջերմացիկլիկ մխման գործընթացի հետազոտումը նաիրիտային լատեքսի ջրային լուծույթում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (3). pp. 484-489. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Սասունցյան, Մ. Է. (2002) Գլոցման կիզաթեփուկից պղնձափոշու ստացման գործընթացի թերմոդինամիկական և կինետիկական վերլուծությունը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 55 (2). pp. 180-186. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Վասիլյան, Գ. Ա. and Վարդանյան, Վ. Գ. and Սարգսյան, Ա. Ռ. and Բոյաջյան, Ս. Գ. (2015) Դիսպերս մասնիկներով ամրացվող կոմպոզիցիոն նյութերը և դրանց ստացման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (1). pp. 3-10. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Հ. Ս. and Ղուկասյան, Վ. Ս. (2012) Երկաթի հիմքով բարձր ջերմահաղորդականությամբ հակաշփական փոշեկոմպոզիցիոն նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 65 (2). pp. 143-152. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Օրդյան, Ն. Ա. and Պողոսյան, Խ. Վ. (2018) Հալոգենային միջավայրում ալմաստային հատիկների մետաղապատման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (2). pp. 107-120. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Օրդյան, Ն. Ա. and Պողոսյան, Խ. Վ. (2018) Հալոգենային միջավայրում ալմաստային հատիկների մետաղապատման գործընթացի տեսական հիմնավորումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (1). pp. 18-28. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Ֆրանգուլյան, Ա. Ա. and Ափոյան, Տ. Գ. and Ղազարյան, Ա. Ն. (2008) Հեմատիտային հանքաքարերի թրծման գործընթացի և սիլիկատաառաջացման ռեակցիաների հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (1). pp. 18-25. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Սաֆարյան, Տ. Ն. (2009) Հրամուր ալյումինային փոշեհամաձուլվածքների տաք արտամղման գործընթացի փորձագիտական հետազոտումը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (4). pp. 367-376. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Ստեփանյան, Հ. Մ. (2006) ՂԹԹ մակնիշի պողպատի մխման գործընթացի հետազոտումը նաիրիտային լատեքսի ջրային լուծույթում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (2). pp. 285-292. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Հովսեփյան, Ա. Հ. and Գրիգորյան, Ա. Ս. and Իսրայելյան, Ս. Մ. and Հարությունյան, Ս. Ա. (2008) Մոլիբդենի խտանյութերից մոլիբդենի դիսիլիցիդի ստացման տեխնոլոգիայի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (2). pp. 237-243. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Հովսեփյան, Ա. Հ. and Հարությունյան, Ս. Ա. (2012) Մոլիբդենիտային խտանյութերից հիդրոմետալուրգիական եղանակով կապարի մոլիբդատի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 65 (3). pp. 246-253. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Հովսեփյան, Ա. Հ. and Գրիգորյան, Ա. Ս. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2011) Մոլիբդենիտային խտանյութերից սիլիկաջերմային մեթոդով մոլիբդենի երկսիլիցիդի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 64 (2). pp. 136-145. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Եզակյան, Հ. Հ. and Բոյաջյան, Ս. Գ. (2014) Պղնձաձուլական արտադրության թափոնախարամներից երկաթափոշու ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 67 (1). pp. 3-14. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Վասիլյան, Գ. Ա. (2009) Պղնձի հիմքով ամրանավորված ծակոտկեն փոշեհամաձուլվածքների դեֆորմացման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (2). pp. 115-122. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Վասիլյան, Գ. Ա. (2009) Պղնձի հիմքով ամրանավորված հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների հատկությունների հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (3). pp. 262-272. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Վասիլյան, Գ. Ա. and Սարգսյան, Ա. Ռ. (2019) Պղնձի հիմքով բարձր էլեկտրահաղորդականությամբ և ջերմակայունությամբ շերտավոր փոշեկոմպոզիտային նյութերի ջերմային մշակումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (4). pp. 450-458. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Վասիլյան, Գ. Ա. and Սարգսյան, Ա. Ռ. (2013) Պղնձի հիմքով բարձրամուր կոմպոզիցիոն նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 66 (4). pp. 295-303. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Սարգսյան, Ա. Ռ. (2017) Պղնձի հիմքով դիսպերս կարծրացող և ամրացվող փոշեկոմպոզիտային նյութերի տաք արտամղման գործընթացի հետազոտումը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (3). pp. 289-299. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Վասիլյան, Գ. Ա. and Սարգսյան, Ա. Ռ. (2016) Պղնձի հիմքով դիսպերս կարծրացող և պղնձյա թելքերով ամրանավորված փոշեկոմպոզիտային նյութերի ջերմային մշակման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 69 (4). pp. 344-353. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Շուխյան, Է. Ս. (2019) Ջերմային ընդարձակման գործակցի ազդեցությունը երկմետաղական փոշեկոմպոզիտային նյութերի հատկությունների վրա. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (1). pp. 15-25. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Եղիազարյան, Ռ. Ս. (2003) Ջերմացիկլիկ մշակմամբ ստացված կռելի թուջի մեխանիկական հատկությունները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 56 (1). pp. 31-35. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Սարգսյան, Ա. Ռ. and Վասիլյան, Գ. Ա. and Շուխյան, Ն. Ս. (2018) Տաք արտամղմամբ ստացված շերտավոր փոշեկոմպոզիտային նյութերի հետազոտումը ներքին շփման մեթոդով. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (4). pp. 408-419. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Հովսեփյան, Ա. Հ. and Հարությունյան, Ս. Ա. (2013) Ցածր ջերմաստիճաններում կապարի մոլիբդատի մոնոբյուրեղի աճեցման տեխնոլոգիայի մշակումը սիլիկաժելի միջավայրում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 66 (3). pp. 199-205. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Հովսեփյան, Ա. Հ. and Զաքարյան, Ֆ. Հ. and Զուռնաչյան, Մ. Ղ. (2004) Քաջարանի մոլիբդենիտային խտանյութի թրծման գործընթացի հետազոտումը և օպտիմալ պարամետրերի որոշումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 57 (3). pp. 388-392. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Զաքարյան, Ֆ. Հ. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2004) Ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները և Քաջարանի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի մոլիբդենիտային խտանյութերից ու թափոններից նրա ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 57 (1). pp. 31-39. ISSN 0002-306X

This list was generated on Mon Mar 8 21:48:35 2021 AMT.